Yeni Ekonomik program kapsamında işçilerin hakkını korumak ve hak kaybı yaşanmasının önüne geçebilmek adına Cumhurbaşkanlığı tamamlayıcı emeklilik sistemini 2022 yılında yürürlüğe sokmayı planlamaktadır. Bu program kapsamında yapılan çalışmalar daha önce de yapılan Bireysel Emeklilik Sistemin genişletilmiş bir hali olarak ortaya çıkacaktır. Bu sistemin amacı emeklilikte oluşabilecek gelir kaybının önüne geçmek ve işçi haklarını korumak olduğunun üzerinde ısrarla durulmuştur. Burada her bir elemen sisteme giriş yapacaktır. Yani bunun anlamı şudur; İşçi, işveren ve devlet bu fona dahil olacaktır. Daha önce Bireysel Emeklilik Sisteminde istek söz konusu iken TES emeklilik sisteminde zorunluluk söz konusudur. İstisna dışında olan tüm çalışanlar bu siteme uymak zorundadır. Sistem tam olarak 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girilmesi planlanmaktadır. Buna ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

 

Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin Artıları, Avantajları Nelerdir?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ilk olarak açıklandığında yanlış anlaşılmalara neden olmuştu. Ancak detaylar geldiğinde tamamen işçi hakları açısından çıkarıldığı da ortaya çıkmaya başladı. Peki, Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin Artıları, Avantajları Nelerdir? Bunlar;

  • Sistem sayesinde finansal istikrarın güçlenmesine katkı sağlanacak
  • Tüm çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanacak ve herhangi bir hak kaybı yaşamayacak
  • Çalışanlar sosyal güvenlik sisteminin üzerine ek olarak emeklilik geliri elde etmiş olacak
  • Çalışan adına sistemde bir fon hesabı olacak ve bu sistemde işçi, işveren ve devlet belirli oranlarda katkı sağlayacak. Böylelikle aynı iş yerinde 1 yıldan fazla çalışması kaydıyla işten kendisi ayrılması şartıyla çalışanın kazanılmış hakkı ortaya çıkacak.
  • Çalışanların hakkı korunacak ve bu sayede ne emeklilikte ne de iş hayatında gelir kaybına uğramayacak.

Görüldüğü üzere TES emeklilik ile çalışan haklarının korunması amaçlanmıştır. Bu nedenle de burada planlanan şey tam olarak kıdem tazminatı ile bu fon hakkını entegre etmek olacaktır.

 

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Dezavantajları, Olumsuz Yönleri Nelerdir?

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde çalışmalar hala devam ettiğinde netlik kazanmayan durumlar da söz konusudur. Burada avantajları hakkında çok şey bildiğimiz konuda dezavantaj olarak yorumlayabileceğimiz ufak detaylar söz konusudur. Örneğin; BES’ de çalışan ilk üç sonunda sistemden çıkış gerçekleştirebiliyordu. Ancak tamamlayıcı emeklilik sisteminde ise tüm çalışanların bu sisteme dahil olması zorunludur. Bir diğer konu ise işveren açısından netleşmiş bir durumun olmamasıdır. Kıdem tazminatı ile TES emeklilik sisteminin nasıl entegre olacağı henüz netleşmemiştir. Ancak genel itibari ile sistem hakkında olumlu görüşler mevcuttur.

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin netleşmeyen konuları 2021 yılı sonuna kadar netleşerek 2022 yılında ise yürürlüğe girecektir. Henüz ülkemizde çok yeni olan bu sistem dünyanın pek çok ülkesinde yıllardır uygulanmaktadır. İşçiyi, işvereni ve devleti aynı paydada buluşturacak sistem için çalışmalar ise hala devam etmektedir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir